HEIDON搅拌器三一电机

 

HEIDON搅拌器三一电机

HEIDON搅拌器三一电机【演示机出租! ] 产品图片

HEIDON搅拌器三一电机【演示机出租!] 产品图片

紧凑而强大,从用户角度设计的海顿三合一电机搅拌器

-------------------------------------------------- -------------
        现在我们租用演示机!
-------------------------------------------------- -------------
三一电机诞生至今已有45年。
实验室规模的标准三一电机终于进行了全面的模型更改。
新开发的直流无刷电机在抑制发热的同时实现了更高的输出。
这是一种全新的三合一电机的诞生,它的可用性得到了提高。
我们目前正在租用演示机。
如果您有兴趣,请随时与我们联系!

○ 配备可通过定时器自动停止搅拌的搅拌定时器
○ 配备新开发的高输出直流无刷电机
○ 采用扁平设计,凹凸少,容易擦去污垢